skliautas

skliautas
1 skliaũtas sm. (2) , NdŽ, Kv, Krš, Bsg, Rd, Ds, Užp, Skp, Ck, Užg, Brb, Kdn, (4) Š, NdŽ, Trgn, An, Slm, Grv; JbL355 1. ppr. pl. Kos226, LsB194, M siaurėjanti namo galo siena pastogėje: Skliaũtas yra su sienojais užbudavotas galas budinko ligi pat čiukuro J. Skliautùs teks striugomsiom lentom apmušt Sk. Jau duoba išbudavota gatava, nėr tik stogo ir skliaũtų JI564. Šito namo ir skliautaĩ, ir dangčius nuneštas Šmn. Trenkė [griaustinis], išplėšė skliaũtą, ale neažudegė Vdn. Skliautaĩ dar nekalti – vė gali vėtra stogą nunešt Mžš. Dabar skliautus ir lentom užkala An. Visą aukštą par skliautùs pripustė Vad. Namas be skliaũtų kaip balnas Skrb. Žvirblių prilėkė pro skliautùs Grz. Kad nori, kad jų (karvelių) nebūtų, tai reik vanago plunksną į skliautus įkišti LMD(Sln). Tur viršuje susieiti pavėdžiai į numų skliautus S.Dauk. Kumelys par skliautùs galvą iškišęs žvengia (iron.) Škn. ^ Perkarus kai skliaũtas Trgn. 2. L136,225, 504, Sl žr. skliautai 1: Skliaũtui grindinį kloti 347.LKAI43(Gršl, Jnš, Alz, Krd, Prng, Kbr) krosnies vidaus viršutinė dalis, dangus.kas lenktos, gaubtos formos: Kaktos skliaũtas (anat. calvaria) 231. Kaukolės skliautas . Pėdos skliautas . Kaip kokioj didžiulėj bažnyčioj aidėjo giesmė aukštuose pakelės liepų, gluosnių ir jovarų skliautuose V.Myk-Put. Abi merginos keliavo po alėjos lapų skliautų, gamtos grožio nepastebėdamos Pt. 3. L, Š atrodanti kaip kupolas matomoji erdvė, dangus: Visą dangaus skliaũtą debesiai apėmė Krš. Vakarop dangaus skliautą viršum aerodromo apgaubė žemi debesys sp. Saulelė rieta per skaistitelį žydrą kaip nušluotą dangaus skliautą Žem. Saulėlydžio skliautas plieskė ugninėm žarom V.Myk-Put. Po dangaus skliautą visur vėlei tuščia A1885,44. 4. LKAI88(Švnč, Pc, Btg, Aln, Vvs), Pln žr. skliutas 1: Skliaũtas, kur tašo sienojus – jis plačiais ašmenim Antš. Pagaląsk skliaũtą, eisim ryto rąstų tašyti Šlv.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • skliautas — skliaũtas dkt. Sãlės, rū̃sio skliaũtai …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • skliautas — statusas T sritis kaulai atitikmenys: lot. Calvaria ryšiai: platesnis terminas – kaulai siauresnis terminas – išorinė plokštelė siauresnis terminas – kankorėžinis gumburėlis siauresnis terminas – smegenėlių duobė siauresnis terminas – vidinė… …   Paukščių anatomijos terminai

  • skliautas — statusas T sritis centrinė nervų sistema atitikmenys: lot. Fornix ryšiai: platesnis terminas – pirminis ruožuotasis kūnas …   Paukščių anatomijos terminai

  • skliautas — statusas T sritis gyvūnų raida, augimas, ontogenezė, embriologija atitikmenys: lot. Fimbra; Fornix ryšiai: platesnis terminas – pirmykštis Amonio ragas …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • skliautas — statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Fornix ryšiai: platesnis terminas – projekciniai nervų laidai …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • skliautas — statusas T sritis gyvūnų anatomija, gyvūnų morfologija atitikmenys: lot. Fornix ryšiai: platesnis terminas – uodžiamųjų smegenų kraštinė dalis siauresnis terminas – dorsalinė skliauto jungtis siauresnis terminas – skliauto juostos siauresnis… …   Veterinarinės anatomijos, histologijos ir embriologijos terminai

  • skliautas — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Išgaubtas denginys. atitikmenys: angl. arch vok. Gewölbe, n rus. свод, m pranc. dome, m; voûte, f …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • skliautas — 2 skliaũtas, à adj. (4) Ck žr. skiausčias 3: Toks skliaũtas arklys, baisu pro jį ir eit Ml …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • uždegimo skliautas — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Katilų kūryklose įmontuojamas specialus mūro ar keramikos skliautas, kuris nuo liepsnos įkaista ir nuolat uždega naujai tiekiamą kurą, t.y. stabilizuoja degimo zoną. atitikmenys: angl. ignition arch vok.… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • viršutinis junginės skliautas — statusas T sritis jutimo organai atitikmenys: lot. Fornix conjunctivae dorsalis ryšiai: platesnis terminas – junginės maišelis …   Paukščių anatomijos terminai

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”